Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu PPC (Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại) – 29/01/2019 – Phần 9

1. Tiếp tục Phân tích Báo cáo Tài chính của PPC – Phần Kết quả Kinh doanh: Lãi trước thuế, Lãi sau thuế, Tỷ suất Lãi sau thuế / Doanh thu Thuần, Tỷ lệ Lãi sau thuế / Vốn điều lệ của năm 2018 khá cao và cao hơn năm 2017 (Tốt)
2. Phần Lưu chuyển Tiền tệ – Lưu chuyển Kinh doanh: Lãi trước thuế cao hơn, Lãi kinh doanh cao hơn, Phải thu tiếp tục âm tiền lớn chủ yếu từ EVN và các thành viên, Phải trả âm tiền do trích trước Chi phí sửa chữa lớn Nhà máy Điện. Tổng tiền Lưu chuyển Kinh doanh vẫn không âm (Bình thường)
3. Phần Lưu chuyển Tiền tệ – Lưu chuyển Đầu tư: Rút ròng Tiền gửi Ngân hàng 900 tỷ đồng, Thu Tiền từ Cổ tức Lãi Tiền Gửi 202 tỷ đồng và Chi tiền Sửa chữa lớn 350 tỷ đồng. Tổng lại Dương tiền hơn 753 tỷ đồng và vẫn còn Gửi tiền Ngân hàng (Tốt)
4. Phần Lưu chuyển Tiền tệ – Lưu chuyển Tài chính: duy nhất có Trả Cổ tức Tiền mặt cho cổ đông 897 tỷ đồng. Như vậy bản chất là Rút tiền Tiền gửi Ngân hàng 900 tỷ đồng để trả Cổ tức ở món này (Bình thường)
5. Phần Thuyết minh Báo cáo Tài chính: không có gì bất thường khi lướt qua các Thuyết minh giải thích chính (Tốt)

Xem đầy đủ hơn tại Bản Website bằng cách Google Tìm kiếm “Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu PPC”

Địa điểm: Online
Thời gian: Ngày 29/01/2019
Mục đích: Hướng dẫn Người mới Tìm hiểu Chứng khoán biết Cách Phân tích Công ty

Link Phần 8: https://youtu.be/2UO2SEA68MY
Link Phần 10: https://youtu.be/lyvIVSe74k8

Bùi Huy Hiệp – 0936080505 (Điện thoại / Zalo / Telegram)
Website: www.ChungKhoanOnline.com.vn

source


Warning: A non-numeric value encountered in /home/seofgvbf/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352