Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu PPC (Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại) – 29/01/2019 – Phần 10

1. Tiếp tục Phân tích Báo cáo Tài chính của PPC – Phần Thuyết minh Báo cáo Tài chính: không có gì bất thường (Tốt)
2. Rà soát các Thông tin Công ty công bố trong Thời gian 1 năm gần đây: Cổ đông lớn REE mua thêm 2,5 triệu cổ phiếu, Cổ tức Tiền mặt 15% tạm ứng Đợt 1 2018 mới trả, Thuế phạt 30 tỷ không lớn, 2 Công ty Liên kết chính HND QTP có lãi cho 2018 (Tốt)
3. Tổng kết lại – PPC đáng để Đầu tư và Phù hợp với Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức: ai không có nhiều Thời gian, Muốn Lợi suất cao hơn Ngân hàng, Định giá khá hấp dẫn E/P hơn 17% (Hay P/E gần 6), Cổ tức Tiền mặt nhận được hàng năm đã hơn 12% và chiếm gần 100% số Lãi kiếm được. Ngành Điện tương lai sẽ được tăng giá theo Thời gian, các khoản Đầu tư Công ty Liên kết cũng sẽ tốt lên do dần hết khấu hao như PPC (Tốt)

Xem đầy đủ hơn tại Bản Website bằng cách Google Tìm kiếm “Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu PPC”

Địa điểm: Online
Thời gian: Ngày 29/01/2019
Mục đích: Hướng dẫn Người mới Tìm hiểu Chứng khoán biết Cách Phân tích Công ty

Link Phần 9: https://youtu.be/JUGILox7Vd0

Bùi Huy Hiệp – 0936080505 (Điện thoại / Zalo / Telegram)
Website: www.ChungKhoanOnline.com.vn

source