Bài 4: Các cấp độ quản lý trong google adwords
Tải app Học marketing online https://sum.vn/Mi0KA để nhận các khóa học miễn phí và hỏi đáp trực tuyến với giảng viên nhé
Đăng kí các khóa học Fb ads, Zalo ads, Google ads và các khóa TMDT
Tại https://hocmarketing.vn/ nhé. Chúc các bạn thành công!
Để cài đặt quảng cáo 1 cách tối ưu bạn phải hiểu được các cấp độ quản lý trong google adword.
Google adword hiện đang có rất nhiều cấp độ.
– Trung tâm quản lý khách hàng theo khu vực
– Cấp độ tài khoản
– Chiến dịch
– Nhóm quảng cáo
– Quảng cáo
Cấu trúc quảng cáo google adword
– MCC: Mức độ cao nhất của google adword là MCC (viết tắt của my client center):
– Tài khoản: gồm nhiều tài khoản khác nhau tương ứng với 1 website.
– Chiến dịch: trong tài khoản nó sẽ bao gồm nhiều chiến dịch
Ví dụ: bán quần áo thời trang thì có thời trang nam và thời trang nữ.
– Nhóm quảng cáo: Trong chiến dịch nó lại có các nhóm quảng cáo
– Quảng cáo: dưới những nhóm quảng cáo này này lại chia tiếp ra thành các quảng cáo.
Vậy chúng ta có 5 cấp độ chính trong google adword.
Trung tâm khách hàng (my client center): quảng lý các tài khoản quảng cáo google. Để tất cả các tài khoản adword của bạn về cùng 1 nơi để dễ dàng theo dõi tổng quan , tiết kiệm thời gian quản lý và báo cáo chiến dịch trên nhiều tài khoản, thông thường MCC này thích hợp với những bạn nào đang có nhiều sản phẩm, có nhiều web hoặc thích hợp với những đơn vị chuyên làm về quảng cáo google.

source