Tags LEGO

Tag: LEGO

- Advertisement -

APLICATIONS

Grow with Google : AdWords fundamentals (Day1)

โปรแกรม Google Partners มีการจัดอบรมในหัวข้อต่างๆ เพื่อที่เอเจนซีโฆษณาจะได้ส่งเสริมความรู้เรื่องสินค้า และพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น ถ้าคุณไม่สามารถมายังสถานที่จัดการอบรม คุณยังสามารถเช้าร่วมการอบรมได้จากที่บ้าน หรือที่ออฟฟิศคุณผ่านออนไลน์ * การ Hangouts On Air ครั้งนี้เป็นวันที่ 1 ของการฝึกอบรมแบบ 2 วัน ในเรื่อง Google AdWords ขั้นเบื้องต้น    * หลังจากได้มาร่วมการอบรมตรั้งนี้แล้ว เราแนะนำให้คุณมาร่วม...

HOT NEWS